80 שנות רכבת גירוש

רכבת הגירוש למינסק

לפני 80 שנה, רכבת הגירוש הראשונה, שהביאה את יהודי קניגסברג, טילזיט ואלנשטיין אל מותם במינסק, פנתה אל יעדה הנורא. בערב של 24 ביוני גברים, נשים וילדים עלו על הקרונות. אחר הצהריים של ה-25 ביוני הועמסו כולם על קרונות בקר בתחנת הרכבת של וולקוביץ. מיד לאחר הגעתם למינסק נלקחו 628 בני אדם ממזרח פרוסיה, ועוד 200 שנוספו לטרנספורט מברלין, לכפר הסמוך מאלי טרוסטנטס ונורו שם. בניגוד להנהלת החשבונות המדויקת אחרת של ה-SS, לא ידועות רשימות אנשים על רכבת זו.